Trnava - Aktivity ve farnosti

Trnava - Aktivity ve farnosti

aktualizace: leden 2022

PRAVIDELNĚ:

 • Mše svatá v neděli (na konci mše sv. slůvko pro malé děti), ve čtvrtek (pro děti), v postní době křížové cesty dle stavů, v adventu zpívané sobotní roráty

 • Výuka náboženství na ZŠ, příprava dětí na 1.sv.přijímání, biřmování

 • Návštěvy nemocných , Podávání sv. přijímání nemocným

 • Živý růženec (20 tajemství), společná modlitba růžence na 1. sobotu v kostele, přede mší sv.

 • Modlitby matek 1x 14 dnů

 • Společenství: dospělí (biblické a modlitební) 1x 14 dnů

 • Schola – nácvik rytmických písní s kytarou

 • Zpívání dětí – nácvik každý čt přede mší svatou

DLE MOŽNOSTÍ:

 • agapé (pohoštění) po mši sv.

 • Tříkrálové koledování pro Charitu – leden

 • Poděkování za úrodu – říjen

 • Misijní neděle

 

Chcete-li se zapojit nebo přispět, obraťte se na p. faráře Milana Těžkého, 604 703 687 nebo akolytu p. Petra Jaška, 608 710 048.