Rudíkov - Další obce ve farnosti - Vlčatín

Rudíkov - Další obce ve farnosti - Vlčatín

Asi v místech, kde je v nynější kapli postaven oltář, stávala z kamene a částečně i ze dřeva větší zvonička, do které byl roku 1894 pořízen zvon vážící 41 kilogramů. Před kapličkou bylo volné prostranství, kde stávali věřící při bohoslužbách. Tato zvonička měla snad vyhořet, a tak se občané obce rozhodli postavit kapličku novou a větší. Tato nová kaple byla postavena v r. 1910. Původní střešní krytina na lodi kaple byly betonové čtverce, věž byla oplechována. 10. srpna v roce 1911 byl před kapli postaven kříž, na kterém je vytesáno vročení 1868. Tento železný kříž na kamenném podstavci posvětil farář Frant. Seifert 26. července 1868. Oltář, který je v kapličce,  pochází z uhřínovského kostela, kde stával jako postranní oltář. 16. října 1911 bylo slavnostní svěcení kaple. Kapli posvětil rudíkovský pan farář Josef Kubín a zasvětil ji Nanebevzetí Panny Marie.  22. května roku 1917  byl rekvírován zvonek 41 kg těžký pro válečné účely.  Ještě v roce 1917 byl do kaple pořízen malý zvonek z rudíkovského nádraží sloužící k odjezdu vlaků. 8. dubna roku 1919 byly zasázeny lípy u kaple. V roce 1948 byla do kaple zavedena elektřina. V neděli 7. června roku 1970 proběhlo slavnostní svěcení nového zvonku, který byl ulit v Martinicích u Velkého Meziříčí. Vážil 65 kg. Na zvonku je nápis – ulit  v Martinincích u Velkého Meziříčí, sv. Maria oroduj za nás, pořídili věřící z Vlčatína L.P. 1969. V roce 1973 byla na kapli udělána nová fasáda, stávající eternit byl nahrazen hliníkovými šablonami, plech na věži kaple byl očištěn a opatřen dvěma ochrannými nátěry. V červnu roku 1996 bylo v kapli zřízeno elektrické zvonění .

14. srpna v r. 2010 se konala ve Vlčatíně slavnostní pouťová mše svatá ke stému výročí postavení vlčatínské kapličky zasvěcené Panně Marii na největší mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie.

 

 

__________________________________________________________________________________

Zdroj :

  „ První setkání rodáků Vlčatína“ při příležitosti 100. výročí postavení kaple Nanebevzetí Panny Marie   

Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla, Jiří Mareček 2001

Další informace najdete na oficiálních stránkách obce Vlčatín www.vlcatin.cz