Hroznatín - informace o obci

Hroznatín - informace o obci

V Hroznatíně žije asi 115 obyvatel. Obec spadá pod farnost Rudíkov.  Kromě občanů hlásících se k římskokatolické církvi zde žijí i členové církve Českobratrské evangelické, jež patří do sboru Horní Vilémovice. Kaple na návsi má svůj zvláštní osud. Původní kaplička byla na začátku 70. let 20. století zbořena s tím, že se začala stavět nová kaple. Téměř hotová kaple však musela být v roce 1973 z politických důvodů zbourána. Zbyly po ní pouze základy, které sloužily jako okraje pískoviště.

Stará zvonice

Stará zvonice

Stará zvonice

Stará zvonice

Kaple zbouraná v roce 1973

Kaple zbouraná v roce 1973

 

Ekumenická bohoslužba 3.9.2000

Ekumenická bohoslužba 3.9.2000

 

Nyní na tomto místě stojí nová zvonička, která byla slavnostně otevřena při ekumenické bohoslužbě dne 3. září 2000.

 

Zvonička není vysvěcena, aby neztratila svůj původní účel – sloužit všem občanům obce, tedy katolíkům i evangelíkům. Na připomínku slavnostního otevření zvoničky je zde sloužena „poutní mše svatá“ 14. září na svátek Povýšení svatého Kříže.

 

Poutní mše sv. 11.9.2012

Poutní mše sv. 11.9.2012

 

 

V Hroznatíně se narodil P. Josef Hladký,  jež byl v letech 1946 – 1970 farářem v Jamách a P. Josef  Večeřa, farní vikář v Žarošicích. P. Večeřa sloužil svoji primiční mši sv. v rudíkovském kostele 6. července 1974.

 

Primiční mše P. Josefa Večeři 6.7.1974 v Rudíkově

Primiční mše P. Josefa Večeři 6.7.1974 v Rudíkově Primiční mše P. Josefa Večeři 6.7.1974 v Rudíkově Primiční mše P. Josefa Večeři 6.7.1974 v Rudíkově Primiční mše P. Josefa Večeři 6.7.1974 v Rudíkově

 

Více informací na oficiálních stránkách obce: www.hroznatin.cz