Rudíkov - Další obce ve farnosti - Přeckov

Rudíkov - Další obce ve farnosti - Přeckov

Na návsi stojí kaplička Nejsv. Trojice z poč. 19. stol. s obrazem sv. Floriána nad vchodem.

R.  1849  –  Dne 5. července posvětil farář M. Oswald nový kamenný kříž na návsi v Přeckově, pořízený místní obcí. Slavnostním kazatelem byl kaplan Bernard Pátek.

 

Zdroj:

Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla, Jiří Mareček 2001
Velkomezeříčsko, Hynek Jurman 2001