Rudíkov - Zvony na kostelní věži

Rudíkov - Zvony na kostelní věži

Zvony před první světovou válkou

Roku 1772 měl kostel celkem 5. Zvonů. Čtyři zvony byly na věži a jeden byl na sanktusce. Sanktuska se nazývala malá vížka nad presbytářem.
Zvon zavěšen v sanktusce měl váhu 44 kilogramů,  zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Pořízen byl za působení faráře Tomáše Laštovky (1720 – 1729) a posvěcen od ždárského opata Václava Wymluwy.
Největším zvonem ve věži byl zvon zasvěcený Nejsvětější Trojci, P. Marii a sv. Petrovi a Pavlovi. Ulit byl v roce 1710 od jihlavského zvonaře Kristiána Joachyma. Byl to zatím největší zvon na rudikovské věž, protože jeho váha činila 550 kilogramů. Bohužel byl rekvírován v první světové válce.
Dalším zvonem pořízeným za správy faráře Tomáše Vlaštovky  a přelit za působení faráře Bartoloměje Vítka (1752 – 1761) o váze 330 kilogramů byl zasvěcen sv. Františku Xaverskému a sv. Ignáci. Byl rekvírován v první světové válce.
Dále je na věži zvon, který se vyhnul všem válečným rekvizitám. Zasvěcený  je svatému Jiřímu. Odlil ho Kristián Joachym roku 1697 a jeho váha činní 160 kilogramů.
Dále se tam nacházel zvon umíráček o váze 8 kilogramů zasvěcen svaté Barboře.

Meziválečné období

Roku 1925 byly, ke zbylému zvonu zasvěcenému svatému Jiří s laděním cis 2, pořízeny tři nové zvony. Zvony zhotovila brněnská firma Manoušek.
Byl to zvon o váze 467 kilogramů zasvěcený P. Marii s laděním a1.
Dále zvon o váze 335 kilogramů, zasvěcený sv. Janu Sarkandrovi s laděním h1.
A zvon umíráček o váze 28 kilogramů s laděním cis 3.
Všechny nově pořízené zvony byly roku 1942 zabaveny pro válečné účely.
Z války se vrátil pouze zvon umíráček.

Od války až do dnešní doby

Od konce války jsou na rudíkovské věži dva zvony.
Zvon zasvěcený sv. Jiří, odlit roku 1697 Kristiánem Joachymem o váze 160kg a laděním cis 2. Zní každou neděli 15. Minut před mší svatou.
Zvon umíráček o váze 28 kg z roku 1925 od zvonařské firmy Manoušek.
Roku 1970 byl k nim pořízen další zvon, u něj nejsou známy parametry. Jeho váha se tipuje okolo 400kg. Roku 1975 byl k němu naistalován elektrický pohon. Roku 2012 byl k němu pořízen nový lineární elektromotor.

 svěcení zvonu 1970Svěcení zvonu 1970Zdroj: Rudíkov – kostel sv. Petra a Pavla