Rudíkov - Další obce ve farnosti - Nový Telečkov

Rudíkov - Další obce ve farnosti - Nový Telečkov

28 října roku 1832 se v N. Telečkově světila kaple a byla zasvěcená panně Marii. Do střechy kaple byla umístěna zvonička. Nad průčelí kaple byl modrou barvou napsán nápis 18 IHS 32, který byl později při opravách zatřen vápnem. Na upozornění byl objeven roku 1985. Tento nápis udává rok postavení 1832 a písmena značí – Ježíš , hříšníků spasitel. Původní zvon na kapličce byl obci odebrán za první světové války. V roce 1922 obec zakoupila tzv. signální zvon z Budišovského nádraží za 62 korun českých. Ten potom vystřídal v roce 1969 velký zvon odlitý v Martinicích u Velkého Meziříčí. Tento zvon byl zakoupen z veřejné sbírky. Vysvěcen byl dne 6. září 1970 a to za účasti široké veřejnosti, družiček a p. faráře z Rudíkova.

 

 

Svěcení zvonu v roce 1970

Svěcení zvonu v roce 1970 - 1 Svěcení zvonu v roce 1970 - 2 Svěcení zvonu v roce 1970 - 3
Svěcení zvonu v roce 1970 - 4 Svěcení zvonu v roce 1970 - 5 Svěcení zvonu v roce 1970 - 6
Svěcení zvonu v roce 1970 - 7 Svěcení zvonu v roce 1970 - 8 Svěcení zvonu v roce 1970 - 9

 

Před kaplí stojí pěkný železný kříž, který obci Novo-Tečkov-ské věnovali Jan a Eleonora Ambrož-ovi v roce 1881. Kaple prošla celkovou rekonstrukcí v říjnu 2005 a kříž o rok později. Celková výše oprav dosáhla částky 110 000 Kč.

 

vchod do kapličky s Ambrožovým křížkem deska na Ambrožovu křížku

 

Na kapličce je ze zadní strany zasazena deska s nápisem: “ (Dolní) Nový Telečkov 1236 – 1986 750 let písemných zpráv o trvání obce. Věnovali účastníci druhého rodového setkání rodu Sedláčků z Nového Telečkova a jeho rodových větví – Sedláčkových, Horkých, Drápelů a Strádalů, konaného ve Vídni u Velkého Meziříčí 10.5.1985„
Deska byla slavnostně odhalena v roce 1986, ale už o rok dříve byla usazena menší deska na čp.1   
 1625 – 1985  360 let písemných zpráv o trvání rodu Sedláčků v Novém Telečkově.“

 

deska na kapličce

Kříže v Novém Telečkově a jeho okolí

S drobnými sakrálními (církevními) objekty se setkával vesnický člověk prakticky od narození až po smrt (křest dítěte v kostele – rozloučení s nebožtíkem v kostele a cesta na hřbitov). Nejen kostel sám, který patří mezi velké církevní objekty, ale i drobné dřevěné a především kamenné sakrální artefakty v jeho okolí (kříže, zvonice, Boží muka, funerální plastika) připomínaly člověku jeho víru a Kristovo utrpení. V návesních prostorech a při důležitých komunikacích v obcích, ale i při obyčejných polních cestách stávaly různé církevní stavby jako vysoké dřevěné kříže, kamenná Boží muka, jednoduché zděné výklenkové kapličky, malé zděné či dřevěné zvoničky. Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení (a případně i rozjímání podle situace) kolemjdoucího či poutníka, ale též významného orientačního bodu v krajině. Nejinak tomu bylo i u nás. V obci a jejím okolí bylo v 19 až 20 století postaveno 14 křížů z nichž 11 se dochovalo do dnešních dnů. Jejich umístění je vyznačeno na mapě.

 

1. Jižně od Nového Telečkova na křižovatce silnic Vlčatín, Nový Tlečkov, Batouchovice byl roku 1936 postaven Drápelův křížek. Nápis na něm je : Od hladu moru a války vysvoboď nás pane. Ke cti a chvále Boží věnovali manželé František a Anastázie Drápelovi v Novém Telečkově na památku zemřelé první manželky Antonie L.P. 1936 Poznámka: ( Anastázie a Antonie byly sestry )

1. Drápelův křížek

2. Jižně od Nového Telečkova, u lesa ( nad cestou do Heřmanic a mezi cestou do Batouchovic ) stojí Jurův křížek, který je bez data. Svěcen byl 18. září 1892

2. Jurův kžížek

3. V rudikovské farní kronice je k roku 1911 poznamenáno. Roku 1911 byl postaven nákladem Karla Sedláčka, rolníka v Novém Telečkově za osadou u silnice směrem k Batouchovicím železný kříž s kamenným podstavcem. Kříž je bez letopočtu nápis na litinové cedulce je setřený. Říká se mu Sedláčkův křížek

3. Sedláčkův křížek

4. V roce 1865 vznikl v Novém Telečkově požár, při kterém shořely domy čp. 13, 14, 15 a 16 vznikl v č. 13. Při tomto požaru zhořel i dřevěný kříž.Proto obec svým nákladem nechala pořídit nový kříž.Tento byl vysvěcen 28. řína 1866. Poznámka: ( Domníváme se, že jde o kamený kříž, stojící u č. 6 ( dnes u Strádalů dříve u Dvořáků ), který je bez data i nápisu a říká se mu obecní )

4. kříž u Teplů / Strádalů / Dvořáků

5. Roku 1881 byl postaven kžíž u kapličky tzv. Ambrožův. Nápis na něm je: Chcete-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne. Mat. 16. 24. K pěti ranám Krista Pána postavili v obci Novo-Telečkov-ské věnovali Jan a Eleonora Ambrož- ovi roku 1881. Kříž byl svěcen 9. října 1881

5. Ambrožův křížek

6. Roku 1890 byl za Telečkovskými humny u cesty směrem k pazderně postaven Dvořákuv kříž. Nápis na něm je: Pojďte všichni, ke mě, kteří pracujete a obtíženi jste a já Vás občerstvím. Postavily ku poctě Boží a na památku zemřelých rodičů Josefa a Terezie Dvořákových roku 1890 Tomáš a Františka Dvořákovi.

6. Dvořákův křížek

7. Východně od Nového Telečkova asi 600 metrů směrem na Oslavičku stojí kříž bez data i nápisu. Svěcen byl roku 1832. Říká se mu Doležalův.

7. Doležalův křížek

8. Roku 1876 dne 22. října byl vysvěcen kříž u cesty mezi N. Telečkovem a Oslavicí . postavit jej nechal Tomáš Votava z Telečkova. Kříž je datován r. 1876. Říká se mu Votavův křížek.

8. Votavův křížek

9. Západním směrem od N.Telečkova směrem k Hor. Heřmanícím stojí Lavičkův kříž, kterému se též dle chalupy říká Němcův. Kříž je bez datování.

9. Lavičkův / Němcův / Vostalův křížek

10. Pod Telečkovem, nad Balinami, již na balinském katastru je křížek, zasazený na paměť náhlého úmrtí. Tabulka je zašlá

10. křížek u Balin

11. Další kříž byl postaven r. 1872. Je za N. Telečkovem u polní cesty směrem k Uhřínovu. Říká se mu Brabcův či také Vyhnálkův. Nápis na něm je : Ke cti a chvále Boží věnovali manželé Josef a Marie Brabcovi. Obnoveno r. 1936. Kříž je datován letopočtem 1872 na podstavci.

11. Vyhnálkův / Brabcův křížek

12. U cesty směrem k Batouchovicím stával dřevěný křížek Mykiskův. Byl zubem času zničen a nebyl již obnoven.

13.-14. Na staré cestě směrem k Vlčatínu stával křížek tzv. Bouzkův. Tento se také nedochoval Poznámka: Domníváme se, že Bouzkův křížek byl postaven na místě kde stál dříve kříž Františky Jurkové svěcený roku 1913.

Mapa křížů

mapa křížků

 

Autor textu a fotografií je Martin Dlouhý