Rudíkov - Další obce ve farnosti - Oslavička

Rudíkov - Další obce ve farnosti - Oslavička

Dne 21. září 1873 posvětil farář Frant. Seifert v Oslavičce nově zbudovanou kapli Panny Marie.

R.  1900  –  Dne 23. září posvětil kaplan – administrátor Jakub Pavelka v Oslavičce nový kříž, který dal u tamní kaple postavit Josef Bartuněk, místní domkář.

R.  1948  –  Dne 20. června byl posvěcen malý zvonek pro místní kapli v Oslavičce.

Zdroj:
Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla, Jiří Mareček 2001

Velkomezeříčsko, Hynek Jurman 2001