Batouchovice - informace o obci

Batouchovice - informace o obci

Na návsi je kaplička sv. Trojice.

R.  1948  –  Dne 13. června byl svěcen malý zvon pro kapli v Batouchovicích.

 

Zdroj:

Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla, Jiří Mareček 2001
Velkomezeříčsko, Hynek Jurman 2001