Benetice - Historie

Benetice - Historie

Katolická fara byla zřízena podle tradice třebíčskými benediktiny, od nichž se odvozuje i jméno obce. Po bitvě na Bílé hoře byly Benetice přifařeny ke Kamenici, na faru byla lokální kuracie povýšena opět roku 1859. Nynější kostel sv. Marka Evangelisty byl vystavěn v letech 1853 – 54. Původní románský kostel z první poloviny 13. století, který roku 1772 vyhořel, stál asi 20 metrů výše než kostel nynější.1

Původní kostelík stával ve středu osady, byl z části dřevěný, i ostatní stavení v té době kryly došky a šindel a často padaly za oběť požárům. Při jednom takovém ohni shořel i tento kostel. Bylo to podle kronikáře v roce 1774. Poměrně brzo bylo vše opraveno, ale jen nouzově. V roce 1785 byla při kostelíku zřízena nová duchovní správa pro Benetice a několik okolních obcí. Kostelík byl však jen nouzový, a tak v letech 1853–1859 za obnos kolem 20 000 zl. došlo ke stavbě nové svatyně.

Nová stavba však potřebovala více prostoru, než poskytoval starý historický areál kostelíka a hřbitova. Tak se staveništěm stalo místo kolem nového hřbitova z roku 1789. Starý kostel byl stržen, hřbitůvek časem zanikl a místo bylo označeno křížem. Stavbu řídil známý třebíčský stavitel Dominik Herzán. Výstavný chrám byl posvěcen vlasteneckým knězem, třebíčským děkanem, J. Janouškem 16. října 1859. Na kůr byly pořízeny krásné nové varhany, které slouží dodnes. Klenuté stropy jsou opatřeny nádhernými malbami. Na tak malou farnost je to dílo obrovské, patří mezi největší na Třebíčsku. Nebyly tu žádné šlechtické rody, dílo bylo vybudováno z darů a práce místních farníků, kteří se živili převážně zemědělstvím.

V roce 1901 zahrnovalo území farnosti 959 katolíků a 160 akatolíků.

Fara

Rovněž fara je stará památná budova postavená ještě ke starému kostelíku v létech 1760 za vlády císaře Josefa I. Střecha je opatřena břidlicovou krytinou, která v roce 1999 prošla generální opravou.

Duchovní správci od roku 1785

 • Ignác Volný, 1785 – 1793

 • Julián Dvořák, 1794 – 1799

 • Ignác Pelikán, 1799 – 1804

 • Michael Michl, 1804 – 1811

 • Tadeáš Tichý, 1811 – 1837

 • Karel Mazáč, 1837 – 1844

 • Antonín Vlach, 1844 – 1850

 • Josef Maleček, 1850 – 1858

 • Jan Král, 1858 – 1860

 • František Hons, 1861 – 1869

 • Ludvík Moser, 1870 – 1878

 • František Zineker, 1878 – 1900

 • František Segeťa, 1900 – 1913

 • Eduard Gryc, 1913 – 1922

 • Antonín Krpoun, 1922 – ?

Mezi faráře, kteří v Beneticích působili nejdéle, náleží: P. Tadeáš Tichý (1811–1837) a Ludvík Moser (1870–1878). Duchovním správcem farnosti byl od září 2004 administrátor excurrendo P. Mgr. Václav Knotek z rudíkovské farnosti. Od srpna 2017 byl administrátorem excurrendo jmenován R. D. Mgr. Milan Těžký.

Území farnosti

Do farnosti náleží území těchto obcí:

 • Benetice s kostelem sv. Marka,

 • Bochovice s kaplí sv. Anny,

 • Horní Vilémovice,

 • Svatoslav s kaplí sv. Anny postavenou v roce 2006,

 • Věstoňovice.

 

Zdroje:
1 – Třebíčsko, Radovan Zejda 2001 – některé údaje jsou rozdílné od wikipedie
wikipedia – Římskokatolická farnost Benetice
wikipedia – Kostel svatého Marka (Benetice)
Biskupství brněnské – Detail farnosti – Benetice