Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB TRNAVA, BENETICE, RUDÍKOV
od 15.5. do 22.5.2022 - 20. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
15.5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 Trnava: Za živé a zem. farníky
09:30 Benetice: Za Josefa Cejpka, Marii Dráždilovou a živou i + rod.
11:00 Rudíkov: Za Miloše Voborného a živou i zem. rodinu
18:00 Trnava: Modlitby za mít pro Ukrajinu
PO
16.5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
ÚT
17.5.
úterý 5. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ST
18.5.
sv. Jana I., papeže a mučedníka 17:20 Rudíkov: Sv. smíření rodičů dětí jdoucích k 1. sv. přijímání
18:00 Rudíkov: Za Bohuslavu Součkovou, rodiče Doležalovy a Součkovy
ČT
19.5.
čtvrtek 5. velikonočního týdne 17:00 Trnava: Za Jaroslava a Miladu Jašovy, 2 rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

20.5.
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 16:30 Benetice: Za Jana Karase, rodiče a živou rodinu
SO
21.5.
svátek Výročí posvěcení katedrály 09:00 Rudíkov: Zkouška a sv. smíření dětí před 1. sv. přijímáním
NE
22.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00 Trnava: Za živou a zem. rodinu Lysákovu
09:30 Benetice: Za živé a zem. farníky
11:00 Rudíkov: Za Nekulovy a Kotačkovy z Přeckova a živou rod.

Tel. fara: 736 523 66, Mobil: 604 703 687
„Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)

Příležitostné oznámení: T+B+R: Příští neděli je vyhlášena sbírka „Na pronásledované křesťany.“
B+R: Ve středu bude při mši sv. další příprava dětí k 1. sv. přijímání.