Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB TRNAVA, BENETICE, RUDÍKOV
od 27.11. do 4.12.2022 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 Trnava: Za Annu Fialovou a živou i zem. rodinu
09:30 Benetice: Za živé a zem. farníky
11:00 Rudíkov: Za Jaroslavu Zejdovou, Jaroslavu Tvarůžkovou, rodiče Mikyskovy a syna Františka
PO
28.11.
pondělí 1. adventního týdne 17:00 Hroznatín: Na úmysl dárce (od 16:30 hod. sv. smíření)
ÚT
29.11.
úterý 1. adventního týdne 17:00 Oslavička: Na úmysl dárce (od 16:30 hod. sv. smíření)
ST
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 17:00 Rudíkov: Za dar života, Boží pož. pro celou rodinu a DvO /Ad./
ČT
1.12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 17:00 Trnava: Za zem. rodiče Zimolovy a DvO /Adorace/

2.12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) 16:30 Benetice: Za živou i zem. rod. Vostalovu a Skoumalovu /Ador./
SO
3.12.
památka sv. Františka Xaverského 17:00 Ptáčov: Na úmysl dárce (od 16:30 hod. sv. smíření)
NE
4.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 Trnava: Za Anežku a Antonína Lysákovy, Františka Lysáka a živou i zem. rodinu
09:30 Benetice: Za Aloise Krejčího, manželku, vnuka a rod. Valíkovu
11:00 Rudíkov: Za živé a zem. farníky

Příležitostné oznámení: T+B+R: Ve sbírce na katolická média se vybralo:
Trnava = 4 400,- Kč // Benetice = 6 700,- Kč // Rudíkov = 5 700,- Kč