Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB TRNAVA, BENETICE, RUDÍKOV
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00 Trnava: Za živé a zem. farníky - 1. sv. přijímání
09:30 Benetice: Za rodiče Žákovy, Jonášovy, 2 syny a Boží pož. pro živou rodinu
11:00 Rudíkov: Za Nekulovy a Kotačkovy z Přeckova a živou rodinu
PO
29.5.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
ÚT
30.5.
památka sv. Zdislavy Dnes mše sv. není
ST
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie 17:00 Rudíkov: ( volná intence )
ČT
1.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:00 Trnava: Za ukončení války na Ukrajině, za zemřelé a obrácení hříšníků

2.6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 16:30 Benetice: Za rodiče Cejpkovy, syna a 2 vnuky
SO
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18:00 Rudíkov: Za rodinu Vrbovu, Vladimíra Dvořáka, Marii Maxovou a zem. příbuzné /NE platnost/
NE
4.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00 Trnava: Za Miladu a Jaroslava Jašovy, 2 rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
09:30 Benetice: Za živé a zem. farníky
11:00 Přeckov: Poutní mše sv.: Za živé a zem. občany Přeckova

Příležitostné oznámení:

T+B+R: Dnes je vyhlášena sbírka na Charitu!
T+B+R: Dnes po večerní modlitbě končí velikonoční doba.