Novinky z farnosti

Římskokatolická farnost zve širokou veřejnost na akci Noc kostelů, která se bude konat dne 10. června 2022 od 16:30 hodin. Po mši svaté bude zpřístupněna věž a půda kostela. Připraven bude i doprovodný program pro děti. Od 18 hodin program zpestří kytarovým vystoupením otec Milan Težký.