Trnava

Kdo jsme – římskokatolická farnost, rodina křesťanů, společenství božích dětí, sousedé, přátelé, lidé

Co děláme – žijeme, budujeme, pracujeme, věříme, modlíme se, slavíme mšše, rozmlouváme s Bohem nebo se o to alespoň snažíme, snažíme se být příkladem, pomáháme, bavíme se, učíme se, táboříme …

Další obce ve farnosti – Pocoucov, Ptáčov

Farní den – slavíme v červnu společně s farnostmi Rudíkov a Benetice

Aktivity ve farnosti Trnava

k období: leden 2019 PRAVIDELNĚ: Mše svatá v neděli, ve čtvrtek (pro děti), v postní době křížové cesty dle stavů, v adventu zpívané sobotní roráty Výuka náboženství na ZŠ, příprava dětí na 1.sv.přijímání, biřmování – p. farář Návštěvy nemocných – p. farář Podávání sv. přijímání – p. farář, akolyta Živý růženec, společná modlitba růžence na 1. sobotu v kostele, přede …

Galerie

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 Oprava síňky u kostela květen 2021

Historie

První písemná zmínka o obci je z r. 1101 a nachází se v tzv. Zakládací listině třebíčského kláštera benediktinského. Obec se rozkládá v Přírodním parku Třebíčsko. Ve znaku Trnavy je koniklec (chráněná květina vyskytující se východně od obce) a meč a kříž, symbolizující tento kostel, zasvěcený sv. Petru a Pavlovi. „V minulosti patřila farnost trnavská, …