Return to Rudíkov

Kněží původem z naší farnosti

 

Josef Jurek – rodák z Nového Telečkova. Dne 31. července 1881 slavil v Rudíkově svou primiční mši sv. za účasti 13 kněží a tisíců věřících. Slavnostním kazatelem byl budišovský farář Karel Bezstarosta.

 

Jan Sojka – rodák z Nového Telečkova. Dne 7. srpna 1887 slavil v rudíkovském kostele svoji primiční mši sv. Slavnostním kazatelem byl budišovský farář Karel Bezstarosta.

 

Jaroslav Dopita – rodák z Rudíkova. Byl farářem v Modlanech na litoměřicku.

Jan Dopita – rodák z Rudíkova. Byl kaplanem ve Slavkově.

Rodiče bratrů Dopitových, Josefa a František Dopitovi z Rudíkova slavili v r. 1924 Zlatou svatbu.

 

Jan Fejta – rodák z Rudíkova, syn místního pekaře a obchodníka. Dne 9. dubna 1933 slavil v Rudíkově svou primiční mši sv. Slavnostním kazatelem byl ThDr. Karel Skoupý, rektor brněnského semináře. – Novokněz nastoupil jako kaplan do Vel. Pavlovic. Od r. 1941 působil jako farář v Deblíně, od r. 1966 s čestným titulem arcikněze.

 

Josef Hladký – rodák z Hroznatína. Dne 11. července 1937 slavil v rudíkovském kostele primiční mši sv. Slavnostní kázání přednesl P. Josef Hudeček, farář z Vladislavi. – P. Hladký byl v letech 1946 – 1970 farářem v Jámách, děkanství Žďár n. Sáz.

 

Jaroslav Jaša – rodák z Rudíkova, syn Františka a Karolíny Jašových z Rudíkova. Dne 6. července 1941 slavil v rudíkovském kostele primiční mši sv.

 

Josef Večeřa – rodák z Hroznatína. Dne 6. července 1974 slavil v Rudíkově svoji primiční mši sv.


Zdroj :

Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla
Jiří Mareček, techn. administrátor děkanství mikulovského
2001