Benetice

Kdo jsme – římskokatolická farnost, rodina křesťanů, společenství božích dětí, sousedé, přátelé, lidé

Co děláme – žijeme, budujeme, pracujeme, věříme, modlíme se, slavíme mšše, rozmlouváme s Bohem nebo se o to alespoň snažíme, snažíme se být příkladem, pomáháme, bavíme se, učíme se, táboříme …

Další obce ve farnosti – Bochovice, Horní Vilémovice, Svatoslav, Věstoňovice

Farní den – slavíme v červnu společně s farnostmi Trnava a Rudíkov

Historie

Katolická fara byla zřízena podle tradice třebíčskými benediktiny, od nichž se odvozuje i jméno obce. Po bitvě na Bílé hoře byly Benetice přifařeny ke Kamenici, na faru byla lokální kuracie povýšena opět roku 1859. Nynější kostel sv. Marka Evangelisty byl vystavěn v letech 1853 – 54. Původní románský kostel z první poloviny 13. století, který …