POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                 Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 06.06. do 13.06. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

Slavnost Těla a Krve Páně

/10. NE v mezidobí/

17:00

Trnava

Sobota: Za živé a zem. farníky

08:30

Benetice

Za Karla a Františku Krejčovy, děti, snachu Danu a celou rodinu

10:30

Rudíkov

Za rodinu Vrbovu, Vladimíra Dvořáka, Marii Maxovou a zem. příbuzné

PO

10. týdne v mezidobí

ÚT

10. týdne v mezidobí

ST

10. týdne v mezidobí

15:00

Benetice

Pohřeb – Za + Marii Kotrbovou

17:00

Rudíkov

Za Aloisii a Jaromíra Horkých a rodiče

/mše sv. pro děti/

ČT

10. týdne v mezidobí

17:00

Trnava

Za Miroslava Lysáka, manželku Zdeňku, bratra a šest.

/mše sv. pro děti/

Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

16:00

Benetice

Svátost smíření dospělých před 1. sv. přijímáním

16:30

Benetice

Za Aloise Doležala, manželku a celou rodinu

/mše sv. pro děti/

SO

Památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie

NE

11. neděle v mezidobí

08:00

Trnava

Za rodiče Kudláčkovy, živou a zem. rodinu a DvO

09:30

Benetice

Za živé a zemřelé farníky

11:00

Rudíkov

Za Josefa Náhlíka, manželku, syna,
Miroslava Brychtu, sestru a Josefa Uchytila

Tel. fara: 736 523 664                  „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                      Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách – respirátory, desinfekce, 2m rozestupy!

T+B+R: V týdnu bude další příprava dětí na 1. sv. přijímání. R=ST, T=ČT, B=PÁ

T+B+R: Ve sbírce na Charitu se vybralo: T = 2600,- // B = 3800,- // R = 4000,- Kč

Napsat komentář

Your email address will not be published.