POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                            Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30.05. do 06.06. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

Slavnost Nejsvětější Trojice

/Přeckov = pouť/

Sbírka na Charitu!

08:00

Trnava

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

09:30

Benetice

Za Miroslava Nezvala a živou i zemřelou rodinu

11:00

Přeckov

Poutní mše svatá

PO

Svátek Navštívení Panny Marie

ÚT

Památka sv. Justina, muč.

ST

9. týdne v mezidobí

16:20

Rudíkov

Svátost smíření

17:00

Rudíkov

Za Aloise Komínka a manželku, 2 zetě a vnuka

/mše sv. pro děti/

ČT

Slavnost Těla a Krve Páně

/ R+B = přeloženo na Ne /

16:20

Trnava

Svátost smíření

17:00

Trnava

Za uzdravení /Boží Tělo/

/mše sv. pro děti/

9. týdne v mezidobí

15:50

Benetice

Svátost smíření

16:30

Benetice

Za rodiče Cejpkovy, syna, vnuka a celou přízeň

/mše sv. pro děti/

SO

Památka sv. Bonifáce, bis. m.

/nedělní vigílie/

17:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

NE

Slavnost Těla a Krve Páně

/10. NE v mezidobí/

08:30

Benetice

Za Karla a Františku Krejčovy, děti, snachu Danu a celou rodinu

10:30

Rudíkov

Za rodinu Vrbovu, Vladimíra Dvořáka, Marii Maxovou a zem. příbuzné

Tel. fara: 736 523 664                 „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                     Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách – respirátory, desinfekce, 2m rozestupy!

T+B+R: V týdnu bude další příprava dětí na 1. sv. přijímání. R=ST, T=ČT, B=PÁ

T+B+R: Dnešní sbírka je na Charitu!

Napsat komentář

Your email address will not be published.