POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                       Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.05. do 23.05. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

Slavnost Nanebevstoupení Páně

(7. neděle velikonoční)

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za Františka Krčála, rodiče, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

11:00

Rudíkov

Za Miloše Voborného, příbuzné a živou rodinu

PO

po 7. neděli velikonoční

ÚT

po 7. neděli velikonoční

ST

po 7. neděli velikonoční

17:00

Rudíkov

Za uzdravení nemocného syna

/mše sv. pro děti/

ČT

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

17:00

Trnava

/mše sv. pro děti/

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

16:30

Benetice

Za Ludmilu Krejčovou, manžela, vn. Lojzíka a 2 rodiče

/mše sv. pro děti/

SO

po 7. neděli velikonoční

11:00

Rudíkov

Za +Zdeňku Strádalovou (pohřeb)

NE

Slavnost Seslání Ducha sv.

08:00

Trnava

Za Jaroslava Jašu a živou i zem. rodinu

09:30

Benetice

Za živé a zem. farníky

11:00

Rudíkov

Za Bohuslavu Součkovou, rodiče Součkovy a Doležalovy

Tel. fara: 736 523 664                 „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                 Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách – respirátory, desinfekce, 2m rozestupy!

T+B+R: V týdnu bude další příprava dětí na 1. sv. přijímání. R=ST, T=ČT, B=PÁ

Napsat komentář

Your email address will not be published.