POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                          Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 09.05. do 16.05. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

6. neděle velikonoční

08:00

Trnava

Za Jaroslava Fialu a živou i zem. rodinu

09:30

Benetice

Za rodinu Bártovu a Pacalovu

11:00

Rudíkov

Za živé a zem. farníky

10 – 16

Benetice

Adorační den

PO

po 6. neděli velikonoční

Trnava

Adorační den

ÚT

po 6. neděli velikonoční

ST

po 6. neděli velikonoční

17:00

Rudíkov

Za nemocného Aloise Doležala

/mše sv. pro děti/

ČT

Slavnost Nanebevstoupení
Páně

(Překládáme na neděli)

17:00

Trnava

Za + Bohuslava Hejkenwaldera a na poděkování za přijatá dobrodiní         /mše sv. pro děti/

Svátek sv. Matěje, ap.

/začíná 9-denní příprava na slavnost Seslání DSv./

16:30

Benetice

Za Marii Tvarůžkovou, manžela a celou rodinu

/mše sv. pro děti/

SO

po 6. neděli velikonoční

NE

Slavnost Nanebevstoupení Páně

(7. neděle velikonoční)

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za Františka Krčála, rodiče, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

11:00

Rudíkov

Za Miloše Voborného, příbuzné a živou rodinu

Tel. fara: 736 523 664                „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                     Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách – respirátory, desinfekce, 2m rozestupy!

T+B+R: Ve sbírce na pron. křesťany se vybralo: T=3400,- / B=4600,- / R=3300,-

T+B+R: V týdnu bude další příprava dětí na 1. sv. přijímání. R=ST, T=ČT, B=PÁ

Napsat komentář

Your email address will not be published.