POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                             Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.04. do 18.04. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

2. neděle velikonoční

/NE Božího milosrdenství/

08:00

Trnava

Za všechny nemocné a jejich ošetřovatele

09:30

Benetice

Za živé a zem. farníky

11:00

Rudíkov

Za Rudolfa Zíku a živou i zemřelou rodinu Zíkovu, Mejzlíkovu a Jírovskou

PO

po 2. neděli velikonoční

ÚT

po 2. neděli velikonoční

ST

po 2. neděli velikonoční

17:00

Rudíkov

Za Vlastimila Divina a dvoje rodiče

ČT

po 2. neděli velikonoční

17:00

Trnava

Za rodiče Večeřovy, Vyhnálkovy a živou rodinu

po 2. neděli velikonoční

16:30

Benetice

Za Annu Houzarovou a živou i zem. rodinu

SO

po 2. neděli velikonoční

NE

3. neděle velikonoční

08:00

Trnava

Za rodiče Bachanovy, Česnekovy a živou i zem. rodinu

09:30

Benetice

Za Františka Dufka, Jaroslava Dokulila, rodiče Přinosilovy, Jana Dobrovolného a přízeň

11:00

Rudíkov

Za živé a zem. farníky

Tel. fara: 736 523 664                      „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)             Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách je omezena na 10 procent kapacity kostela!

T+B+R: Ve velikonoční sbírce se vybralo: T = 12 800,- / B = 8 800,- / R = 5 200,-

T+B+R: V nastávajícím týdnu bude obnovena výuka náboženství na ZŠ.

Napsat komentář

Your email address will not be published.