POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                                    Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 04.04. do 11.04. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
/žehnání velik. pokrmů/

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za Ludvíka Tvarůžka, rod. Sedlákovu a Boží požehnání pro celou rodinu

11:00

Rudíkov

Za rodiče Jelínkovy, Pazderovy a DvO

PO

v oktávu velikonočním

/velikonoční pondělí/

08:00

Trnava

Za Annu a Jaroslava Kudláčkovy, jejich rodiče a živou rodinu

09:15

10:30

Benetice

Rudíkov

Za Janu Knapovou a rodiče

ÚT

v oktávu velikonočním

ST

v oktávu velikonočním

17:00

Rudíkov

Za Za rodiče Kudrnovy, syna a živou i zem. přízeň

ČT

v oktávu velikonočním

17:00

Trnava

Za živou a zemřelou rodinu Gajdošovu, Rouzkovu a Babákovu

v oktávu velikonočním

16:30

Benetice

Za nemocné a DvO

SO

v oktávu velikonočním

NE

2. neděle velikonoční

/NE Božího milosrdenství/

08:00

Trnava

Za všechny nemocné a jejich ošetřovatele

09:30

Benetice

Za živé a zem. farníky

11:00

Rudíkov

Za Rudolfa Zíku a živou i zemřelou rodinu Zíkovu, Mejzlíkovu a Jírovskou

Tel. fara: 736 523 664                „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                      Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách je omezena na 10 procent kapacity kostela!

T+B+R: Budou návštěvy nemocných: f. Rud ve ST // f. Trn ve ČT // f. Ben v PÁ

T+B+R: V týdnu bude udělována při mši sv. hromadná sv. nemocných. /70+/

Napsat komentář

Your email address will not be published.