POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                          Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28.03. do 04.04. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

Květná (pašijová) neděle

08:00

Trnava

Za Josefa Kašpara, manželku, syna, rodinu Trnkovu a Kašparovu

09:30

Benetice

Za rodiče Vlachovy, Šoukalovy a Boží požehnání pro živou rodinu

11:00

Rudíkov

Za živé a zem. farníky

PO

Svatého týdne

ÚT

Svatého týdne

ST

Svatého týdne

16:30

Rudíkov

Svátost smíření

17:00

Rudíkov

Za Miroslava Mejzlíka, 2 rodiče a celou přízeň

ČT

ZELENÝ ČTVRTEK

/památka Večeře Páně/

16:00

17:15

Trnava

Benetice

Za Josefa Cahu a živou i zem. rodinu

Za Stanislava Valíka a živou i zem. rodinu

18:30

Rudíkov

VELKÝ PÁTEK

/den přísného postu/

16:30

17:00

Benetice

Trnava

Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

Velkopáteční obřady s uctíváním kříže (akolyta)

18:00

Rudíkov

Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

SO

BÍLÁ SOBOTA

/Vigilie Zmrtvýchvstání P./

20:00

Rudíkov

Na úmysl dárce

NE

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/žehnání velik. pokrmů/

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za Ludvíka Tvarůžka, rod. Sedlákovu a Boží požehnání pro celou rodinu

11:00

Rudíkov

Za rodiče Jelínkovy, Pazderovy a DvO

Tel. fara: 736 523 664                „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                    Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách je omezena na 10 procent kapacity kostela!

T+B+R: Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti a žehnání velikonoč. pokrmů.

Příští neděli prosím o odevzdání postních pokladniček pro Charitu!

Napsat komentář

Your email address will not be published.