POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                     Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21.03. do 28.03. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

5. neděle postní

08:00

Trnava

Za + Stanislava Ladmana, Josefa Pendla a živou rodinu

09:30

Benetice

Za živé a zem. farníky

11:00

Rudíkov

Za Jaroslava Uchytila, rodiče Uchytilovy a Boží požehnání pro celou rodinu

PO

po 5. neděli postní

ÚT

po 5. neděli postní

ST

po 5. neděli postní

17:00

Rudíkov

Za Růženu Pospíšilovou, Karla Chlubnu, Ludmilu a Josefa Horkovy a DvO

ČT

Slavnost Zvěstování Páně

17:00

Trnava

Za + rodinu Zounovu a DvO

po 5. neděli postní

16:30

Benetice

Za rodinu Chlubnovu a DvO

SO

po 5. neděli postní

NE

Květná (pašijová) neděle

08:00

Trnava

Za Josefa Kašpara, manželku, syna a rodinu Trnkovu

09:30

Benetice

Za rodiče Vlachovy, Šoukalovy a Boží požehnání pro živou rodinu

11:00

Rudíkov

Za živé a zem. farníky

Tel. fara: 736 523 664                   „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                  Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách je omezena na 10 procent kapacity kostela!

T+B+R: Velikonoční sv. smíření (2. možnost): Rudíkov ve ST 17:30 – 18:30 hod

Trnava ve ČT 17:30 – 18:30 hod /// Benetice v PÁ 17:00 – 18:00 hod

Napsat komentář

Your email address will not be published.