POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                                      Rok: 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31.01. do 07.02. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

4. neděle v mezidobí

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za rodiče Krejčovy, Ferdovy a celou živou i zem. rodinu

11:00

Rudíkov

Za Věru Náhlíkovou, bratra a celou přízeň

PO

4. týdne v mezidobí

ÚT

Svátek Uvedení Páně do chrámu /hromnice/

ST

Svatého Blažeje,
biskupa a mučedníka

17:00

Rudíkov

ČT

4. týdne v mezidobí

17:00

Trnava

Na poděkování za minulý rok a uzdravení

Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

/1. pátek v měsíci/

16:30

Benetice

Za Eduarda a Marii Kopalovy, rodiče, sourozence a dceru

SO

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

NE

5. neděle v mezidobí

08:00

Trnava

Za rodiče Fialovy, 2 syny, snachu a zetě

09:30

Benetice

Za živé a zem. farníky

11:00

Rudíkov

Tel. fara: 736 523 664                    „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)               Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Účast na bohoslužbách je omezena na 10 procent kapacity kostela!

T+B+R: Možnost svátosti smíření ve všední den ½ hod přede mší svatou.

T+B+R: V týdnu bude udělováno svatoblažejské požehnání.

Napsat komentář

Your email address will not be published.