POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                           Rok: 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.05. do 24.05. 2020

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

6. neděle velikonoční

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za Annu Houzarovou, rodiče a celou přízeň

11:00

Rudíkov

Za rodiče Kavalcovy, rodiče Večeřovy a DvO

PO

po 6. neděli velikonoční

ÚT

po 6. neděli velikonoční

Volný den!

ST

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

17:00

Rudíkov

Za rodiče Součkovy, Doležalovy a Bohuslavu Součkovou

ČT

Slavnost Nanebevstoupení Páně

17:00

Trnava

Za milost svatého života

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

16:30

Benetice

Za Ludmilu Krejčovou, manžela a vnuka Lojzíka

SO

po 6. neděli velikonoční

NE

7. neděle velikonoční

08:00

Trnava

Za Jaroslava Jašu a živou i zem. rodinu

09:30

Benetice

Za živé a zem. farníky

11:00

Rudíkov

Za Marii a Františka Kotačkovy z Přeckova, Nekulovy a živou i zem. rodinu

                                                               „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1) 

Tel. fara: 736 523 664       
Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: Je povolen počet účastníků bohoslužeb do 100 osob.

Je třeba se při příchodu dezinfikovat, mít roušku a zachovat rozestupy.

T+B+R: Prosím o přinesení postních pokladniček.

Napsat komentář

Your email address will not be published.