POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                                                                                    Rok: 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29.12. do 05.01. 2020

Den

Liturgická oslava

Hodina

Místo

Bohoslužby

NE

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

/žehnání manželům/

08:00

Trnava

Za živé a zem. farníky

09:30

Benetice

Za Karla Orta, rodiče Urbanovy, Ortovy a celou přízeň

11:00

Rudíkov

Za rodinu Kuchařovu a syna, rod. Havelkovu a syna

PO

6. den v oktávu Naroz. Páně

Volný den!

ÚT

7. den v oktávu Naroz. Páně

/Silvestr/

09:00

Rudíkov

Na poděkování (adorace)

16:00

Trnava

Děkovná adorace

ST

Slavnost Matky Boží  P. Marie

– zasvěcený svátek –

08:00

Trnava

Na Anastázii Kašparovou a živou i zem. rodinu

09:30

11:00

Benetice

Rudíkov

Za živé a zem. farníky

Za dar víry pro celou rodinu

ČT

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bis.

17:00

Trnava

po oktávu Narození Páně

14:00

Benetice

Pohřeb = Za + Bohumilu Brožovou

SO

po oktávu Narození Páně

17:10

Rudíkov

    Novoroční setkání biřmovanců            (na faře)

NE

Slavnost Zjevení Páně

/žehnání vody, kadidla a křídy/

08:00

Trnava

Za Miladu Lysákovou, Rudolfa a Marii, rodiče a živou rodinu

09:30

Benetice

Za Bohuslava Zezulu, rodiče Zezulovy, Širhalovy, rod. Zezulovu a přízeň

11:00

Rudíkov

Za živé a zem. farníky

Tel. fara: 736 523 664                 „Služte Pánu s radostí“ (Ž 99,1)                    Mobil: 604 703 687

Příležitostné oznámení: T+B+R: V sobotu 04.01.2020 bude na rudík. faře v 17:10 hod setkání biřmovanců.

Napsat komentář

Your email address will not be published.