Svátosti

    Všechny SVÁTOSTI jsou setkáním s Ježíšem Kristem, protože on sám je svátostí všech svátostí. Rozdělují se na INICIAČNÍ svátosti, které uvádějí do křesťanského života: křest, biřmování a eucharistie; dále na UZDRAVUJÍCÍ svátosti: svátost smíření (pokání) a svátost nemocných; a nakonec svátosti SPOLEČENSTVÍ a POSLÁNÍ: svátost manželství a svátost kněžství.

  Křest nás spojuje s Ježíšem Kristem. – Biřmování nám uděluje jeho Ducha. – Eucharistie nás s ním sjednocuje. – Svátost pokání nás usmiřuje s Ježíšem. – Svátostí nemocných nás Ježíš uzdravuje, posiluje a utěšuje. – Ve svátosti manželství nám přislibuje svou lásku v naší lásce a svou věrnost v naší věrnosti. – Skrze svátost kněžství mohou kněží odpouštět hříchy a slavit mši svatou.

Svátost křtu

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži, a tak nás vysvobozuje z moci hříchu, očišťuje od všech osobních hříchů a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, který nekončí. Protože křest je smlouvou s Bohem, musí člověk k němu říci své svobodné „ano“. …

Zobrazit stránku »

Svátost biřmování

  BIŘMOVÁNÍ je SVÁTOST, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání KŘIŽMEM ( tj. olejem k pomazání; Křižmo je směs olivového oleje a balzámové pryskyřice. Při ranní mši na Zelený čtvrtek jej …

Zobrazit stránku »