↑ Return to O nás

Obce ve farnosti

Batouchovice

   – Na návsi je kaplička sv. Trojice.   R.  1948  –  Dne 13. června byl svěcen malý zvon pro kapli v Batouchovicích.                       Zdroj: Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla, Jiří Mareček 2001 Velkomezeříčsko, Hynek Jurman 2001

Zobrazit stránku »

Hroznatín

V Hroznatíně žije asi 115 obyvatel. Obec spadá pod farnost Rudíkov.  Kromě občanů hlásících se k římskokatolické církvi zde žijí i členové církve Českobratrské evangelické, jež patří do sboru Horní Vilémovice. — Kaple na návsi má svůj zvláštní osud. Původní kaplička byla na začátku 70. let 20. století zbořena s tím, že se začala stavět nová kaple. …

Zobrazit stránku »

Nový Telečkov

28 října roku 1832 se v N. Telečkově světila kaple a byla zasvěcená panně Marii. Do střechy kaple byla umístěna zvonička. Nad průčelí kaple byl modrou barvou napsán nápis 18 IHS 32, který byl později při opravách zatřen vápnem. Na upozornění byl objeven roku 1985. Tento nápis udává rok postavení 1832 a písmena značí – Ježíš , hříšníků …

Zobrazit stránku »

Oslavička

  – Dne 21. září 1873 posvětil farář Frant. Seifert v Oslavičce nově zbudovanou kapli Panny Marie.       R.  1900  –  Dne 23. září posvětil kaplan – administrátor Jakub Pavelka v Oslavičce nový kříž, který dal u tamní kaple postavit Josef Bartuněk, místní domkář.       R.  1948  –  Dne 20. června byl posvěcen …

Zobrazit stránku »

Přeckov

  – Na návsi stojí kaplička Nejsv. Trojice z poč. 19. stol. s obrazem sv. Floriána nad vchodem. R.  1849  –  Dne 5. července posvětil farář M. Oswald nový kamenný kříž na návsi v Přeckově, pořízený místní obcí. Slavnostním kazatelem byl kaplan Bernard Pátek.                       Zdroj: Rudíkov – …

Zobrazit stránku »

Vlčatín

  Asi v místech, kde je v nynější kapli postaven oltář, stávala z kamene a částečně i ze dřeva větší zvonička, do které byl roku 1894 pořízen zvon vážící 41 kilogramů. Před kapličkou bylo volné prostranství, kde stávali věřící při bohoslužbách. Tato zvonička měla snad vyhořet, a tak se občané obce rozhodli postavit kapličku novou a větší. …

Zobrazit stránku »