Diecézní pouť minstrantů na Vranov u Brna


Detaily události


Plakat ministr-poutDIECÉZNÍ POUŤ MINISTRANTŮ NA VRANOV U BRNA 23. KVĚTNA 2015

PODROBNÉ INFORMACE:

      Vranov u Brna je staré mariánské poutní místo brněnské diecéze. Diecézní ministrantská pouť je připomínkou pro všechny ministranty brněnské diecéze, že všichni jsme v tomto světě poutníky. Máme jednou doputovat všichni s Boží pomocí do nebe a služba u oltáře má ministrantům na této cestě pomáhat.

     Téma pouti je: „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. Je to v souvislosti s Národním eucharistickým kongresem, který se u nás uskuteční v říjnu 2015. Ministranti slouží u oltáře a pomáhají kněžím především při slavení mše svaté. Je to podstata jejich služby. V příručce ke kongresu říká biskup Jan Vokál: „Bratři a sestry v Kristu, kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (srov. J 6,54), říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život. Naše nesmrtelná duše, stvořená k podobě a obrazu Božímu, potřebuje být živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ní Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby přebýval uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie středobod svého života v Eucharistii“.

     Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti jednotlivých děkanství přijedou do těchto určených kostelů v určený čas (viz plakát). Tam je budou čekat pořadatelé a kněz, který je přivítá a bude mít krátké duchovní slovo. Potom společně po děkanátech spolu s pořadateli vyjdou na určené trasy (viz plakát). Doprovod, který s ministranty přijede, půjde s nimi a má za ně zodpovědnost – nemají ji pořadatelé, kteří na ně budou čekat a doprovázet je. Trasy vedou většinou v zalesněném, kopcovitém terénu, proto je nutná dobrá obuv. Délka je cca 7 – 8 km. Na těchto trasách se budou plnit soutěže na téma pouti (viz výše).

     Po příchodu na Vranov bude v Duchovním centru připravené občerstvení – párek, chleba, čaj, šťáva.

     Po občerstvení v mezičase do mše svaté čeká ministranty sportovní vyžití – fotbal, případně i lanové a jiné aktivity.

     Předprogram v kostele Narození Panny Marie začne ve 14, 30 nejprve přivítáním místním farářem, pak bude následovat vyhodnocení soutěže a další důležité informace.

     Pouť vyvrcholí slavením mše svaté v 15, 00 s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem v kostele narození Panny Marie.

Předpokládané ukončení je v 16, 00.

Po skončení mše svaté pojede autobus z Vranova na nádraží Brno – Královo Pole.

S sebou dobré boty, pláštěnku, svačinku, pití.

Autobusy nebo auta, kterými ministranti přijedou, mohou odjet zaparkovat na Vranov před kostel.

V případě dalších dotazů je možné kontaktovat:
Václav Knotek, Rudíkov 1, email: ministrant@centrum.cz, tel. 736 523 664

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *