↑ Return to Farnost Trnava

Aktivity ve farnosti

AKTIVITY VE FARNOSTI Trnava:

k období: leden 2019

 

PRAVIDELNĚ:

 • Mše svatá v neděli, ve čtvrtek (pro děti), v postní době křížové cesty dle stavů, v adventu zpívané sobotní roráty
 • Výuka náboženství na ZŠ, příprava dětí na 1.sv.přijímání, biřmování – p. farář
 • Návštěvy nemocných – p. farář
 • Podávání sv. přijímání nemocným – p. farář, akolyté
 • Živý růženec, společná modlitba růžence na 1. sobotu v kostele, přede mší sv.
 • Modlitby matek 1x týdně
 • Společenství: maminky na mateřské, dospělí (biblické a modlitební)
 • Schola – nácvik rytmických písní s kytarou

 

NÁRAZOVĚ:

 • agapé (pohoštění) po mši sv.
 • Tříkrálové koledování pro Charitu – leden
 • Poděkování za úrodu – říjen
 • Misijní neděle

 

Chcete-li se zapojit nebo přispět, obraťte se na p. faráře Milana Těžkého, 604 703 687 nebo akolytu p. Petra Jaška, 608 710 048.