Benetice

Katolická fara byla zřízena podle tradice třebíčskými benediktiny, od nichž se odvozuje i jméno obce. Po bitvě na Bílé hoře byly Benetice přifařeny ke Kamenici, na faru byla lokální kuracie povýšena opět roku 1859. Nynější kostel sv. Marka Evangelisty byl vystavěn v letech 1853 – 54. Původní románský kostel z první poloviny 13. století, který roku 1772 vyhořel, stál asi 20 metrů výše než kostel nynější.

 

 

Zdroj:

Třebíčsko, Radovan Zejda 2001

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *