«

»

Lis 20

P. Milan Těžký – ten nový farář

Vážení přátelé, farníci

         Mnozí z Vás jistě zaznamenali ve farnosti změnu faráře. Je to přání otce biskupa, aby se kněží ve farnostech po nějakém čase vystřídali. Někdo má rád změny, jiný ne. Mohu říci, že s přibývajícími léty, je každá změna těžší.

Těmito změnami se jak kněží, tak farníci máme učit opouštět to, na co jsme zvyklí  abychom se přimkli k tomu nejdůležitějšímu, k Ježíši Kristu.

         Někteří lidé mi pokládají zvídavé otázky. Ptají se co jsem zač, odkud jsem, kolik mi je let a podobně. Proto chci napsat několik řádků o sobě.

         Narodil jsem se v roce 1963 v Boskovicích na Blanensku. Vyrůstal jsem v družstevním bytě s rodiči, mladším bratrem a nejmladší sestrou. Na ZŠ jsem rád amatérsky sportoval – atletiku, volejbal, fotbal, hokej, cyklistiku, plavání a stolní tenis, u kterého jsem vydržel až do současnosti a hraji ho závodně.

Po rodičích jsem také zdědil vlohy k hudbě. Navštěvoval jsem hudební školu ve hře na kytaru, později jsem se učil hře na klavír a varhany. V kostele jsem střídavě ministroval, hrál na varhany a zpíval v mládežnickém sboru.

         Po ZŠ jsem se vyučil učebnímu oboru keramik pro žárovzdornou keramiku ve Velkých Opatovicích u Jevíčka. Po vyučení jsem vykonal dvouletou základní vojenskou službu v Prešově a v Jaroměři – Josefově jako radista specialista. Po návratu z vojenské služby jsem pracoval v MŠLZ Velké Opatovice (šamotka) a při práci externě studoval SPŠ stavební v Hodoníně. Během studia jsem se rozhodoval jestli mne Bůh volá ke kněžství nebo k manželství. Po maturitě vyhrálo Boží volání, tak jsem podal přihlášku na studium teologie do Litoměřic. Od roku 1990 jsem přešel na Teologickou fakultu UP v Olomouci.

         Po ukončení studia a vysvěcení na jáhna jsem nastoupil na tzv. jáhenský rok do Břeclavi. Jako novokněz a kaplan jsem působil v Ivančicích a pak ve Veverské Bítýšce. Jako farář jsem působil 9 let v Jimramově a okolí na Novoměstsku, pak 12 let v Hovoranech a přilehlých obcích na Hodonínsku.

Nyní jsem poslán sloužit Bohu a lidem opět na Vysočinu sem k Vám.

Ze zkušeností mohu říci, že jsem byl vždy přijat jak někde v kostele, tak i v herně stolního tenisu. Věřím, že budu přijat i ve zdejších farnostech a že se budeme vzájemně povzbuzovat na cestě k věčnosti.

                                        Žehná Vám všem P. Milan Těžký – ten nový farář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *