«

»

Dub 03

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM VOJTĚCHEM CIKRLEM

 

Setkání se konalo 23. března 2013  v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Z naší farnosti se tohoto setkání zúčastnili tři chlapci.

 Dopoledne probíhala katecheze o. biskupa na téma „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ Poté se mladí účastníci rozešli do šestnácti dopoledních skupinek, do kterých se zapsalo asi 380 lidí. Skupinky byly s různými tématy: např.  – „Proč jsou katolíci exoti, aneb o víře dospívajících“ – vedl P. Pavel Konzbul; nebo – „Proč je důležité zajímat se o Bibli? O Písmu svatém v našem každodenním životě.“ – vedl P. Stanislav Pacner; nebo se mohli zúčastnit křížové cesty centrem Brna.

 Pak následoval oběd a odpoledne odpovídal o. biskup na otázky mladých. Vylosovaní dostali knižní odměnu a všichni zúčastnění dostali posvěcený křížek.

 Nakonec se všichni sešli opět v katedrále na závěrečné mši sv., které se zúčastnilo asi 1000 věřících.

 Po mši se mladí mohli zúčastnit navazujícího programu v kostele sv. Maří Magdalény v Brně, kde se konala noc ztišení.

  „Zúčastnili jsme se dopolední skupinky na téma Nechat se utvářet Božím slovem, kterou vedli nadšení brněnští řeholníci. Zaujala mě scénka sestřiček o tom, jak Boží slovo přišlo na Velkou Moravu, při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Navazovala scénka, ve které Cyril a Metoděj zkoušeli své žáky, co se naučili o moci a působení Božího slova. Při této scénce mě ohromilo, když jsem si uvědomil jakou obrovskou tvořivou moc Boží slovo má. Pak následovala úžasná pantomima na moderní hudbu o Božím slově mezi národy,“ svěřil se náš mladý farník se svými dojmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *