Kvě 27

POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                           Rok: 2018 POŘAD BOHOSLUŽEB v týdnu od 27.05. do 03.06. 2018 Den Liturgická oslava Hodina Místo Bohoslužby NE Slavnost Nejsvětější Trojice /Rudíkov = 1. sv. přijímání/ 08:00 Trnava Za Jaroslava Jašu, bratry, rodiče a živou rodinu 09:30 Benetice …

Pokračovat ve čtení »

Kvě 21

POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost: Rudíkov + Trnava + Benetice                               Rok: 2018 POŘAD BOHOSLUŽEB v týdnu od 20.05. do 27.05. 2018 Den Liturgická oslava Hodina Místo Bohoslužby NE Slavnost Seslání Ducha sv. /Sbírka na Charitu/ /Trnava = 1. sv. příjímání/ 08:00 Trnava Za živé a zem. …

Pokračovat ve čtení »

Kvě 16

Sbírka na opravu fasády kostela – poděkování

Milí farníci, vážení spoluobčané, při koncertu p. faráře O. Milana Těžkého dne 6.5.2018 v Trnavě se na opravu fasády kostela vybralo 26.700 Kč, za které velmi děkujeme. Přikládáme fotografie z koncertu. Pokud by někdo chtěl ještě přispět, může tak učinit buď do pokladničky našeho kostela za mříží u vstupních dveří nebo bezhotovostně na účet 4754105309/0800. …

Pokračovat ve čtení »

Lis 20

P. Milan Těžký – ten nový farář

Vážení přátelé, farníci          Mnozí z Vás jistě zaznamenali ve farnosti změnu faráře. Je to přání otce biskupa, aby se kněží ve farnostech po nějakém čase vystřídali. Někdo má rád změny, jiný ne. Mohu říci, že s přibývajícími léty, je každá změna těžší. Těmito změnami se jak kněží, tak farníci máme učit opouštět to, na co jsme zvyklí  abychom …

Pokračovat ve čtení »

Říj 11

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU V neděli 8. 10. 2017 jsme při mši svaté v Rudíkově děkovali za letošní úrodu. Velké Pán Bůh zaplať. 

Starší příspěvky «